Adnoddau

Adnoddau Ni

Click The Categories Below To Visit The Resources

Beth yw Gwyddoniaeth

Popeth am Wenyn


Adnoddau

SLEIDIAU GWERS 1

GAMEM POLLEN

TAFLEN WAITH MYFYRWYR

GEIRFA I ATHRAWON

GEIRFA I DDISGYBLION

ADNODDAU I ATHRAWON


Fideo

Gwenyn a Bacteria


Adnoddau

GWERS 2 SLEIDIAU

GWEITHGAREDD ÔL

GEIRFA I DDISGYBLION

GEIRFA I ATHRAWON


Fideo

Gweithgareddau Ychwanegol


Adnoddau

SLEIDIAU A CHYFARWYDDIADAU YNGHYLCH YR ORSAF BEILLIO

CHYFARWYDDIADAU YNGHYLCH YR ORSAF BEILLIO

SLEIDIAU A CHYFARWYDDIADAU YNGHYLCH Y DDAWNS SIGL

SLEIDIAU YNGHYLCH SŴN GWENYN

GWEITHGAREDD GOLCHI DWYLO

CYFARWYDDIADAU DAWNS WAGGLE


Fideo

Adnoddau Addysgu Blaenorol


Adnoddau

CLWB GWYDDONIAETH 1

CLWB GWYDDONIAETH 2

LLYFR GWAITH CLWB GWYDDONIAETH

Adroddiad Asesu


ASESIAD ANNIBYNNOL O ADNODDAU ADDYSGU 2018

ASESIAD ANNIBYNNOL O ADNODDAU ADDYSGU 2019 (CYN BO HIR)

Gweithgareddau Gartref

Dysgu am Germau


LLEDAENU GERMAU

GWEITHGAREDD TROSGLWYDDO GLITER

GWEITHGAREDD GOLCHI DWYLO

GWEITHGAREDD SWAB BACTERIA

Rewilding Caerdydd


PRIDD YN EIN GARDD

GWEITHGAREDD PLANHIGION SYCHEDIG

CANLLAW TYFU PLANHIGION

BIOAMRYWIAETH

GWEITHGAREDD PRAWF JAR PRIDD

GEIRFA AILWYLLTIO

Gweithgareddau hwyliog eraill


CREU GWENYNEN

AROLWYG BIOBLITZ

CHWYDDO CELF

Fideos cysylltiedig


Adnabod pryfed peillio


Gall adnabod peillwyr fod yn anodd. Lawrlwythwch ganllawiau adnabod, taflenni recordio a chanllawiau â lluniau i'ch helpu i ddod yn arbenigwyr peillio

CANLLAW GWENYN

CANLLAW GLÖYNNOD BYW

CANLLAW CYNEFINOEDD A PHEILLWYR

DOLENNI DEFNYDDIOL

Spot-a-bee


Yng nghanol llonyddwch y cyfnod hwn, fe allem ni fod yn fwy ymwybodol o’r golygfeydd a’r synau o’n cwmpas. Mae Spot-a-Bee newydd lansio Ap #CitizenScience - postiwch eich lluniau o blanhigion sy’n denu gwenyn ac ymunwch â'n cymuned heddiw! Gallwch lawrlwytho ap Spotabee o Google Play neu o App Store Apple. Gallwch hefyd fynd i'r wefan YMA.


Rhagor


BYDDWCH YN GROESAWGAR I WENYN

ADNODDAU NEWID HINSAWDD

ORIEL

HADAU BLODAU GWYLLT

MINECRAFT